Udførte opgaver

Siden starten i 1994 har PlusCON blandt andet beskæftiget sig med følgende opgaver:

 • Udarbejdelse af strategier og business planer
 • Coach for projektledere i forbindelse med store IT projekter
 • Projektledelse omkring udarbejdelsen af EMV standard for den græske bankforening
 • Virksomhedsspecifikke projektlederkurser
 • Afholdelse af internationale konferencer for betalingsformidling
 • Analyser for pengeinstitutter omkring den danske betalingsinfrastruktur og konsekvenser i forbindelse med ændringer i Betalingskortloven, herunder scenarier for det fremtidige marked for kortudstedelse og kortindløsning
 • Analyse, projektledelse og etablering af et skandinavisk kortsystem.
 • Assistance til en nordisk teleoperatør omkring grundlaget for opstart af chipkortsystem til elektronisk betaling
 • Seminarer for og uddannelse af linieledere, projektledere og styregrupper
 • Projektledelse i USA under installation af et forudbetalt kortsystem for en dansk udviklingsvirksomhed
 • Assistance til en dansk terminalleverandør med etablering af en eksportorganisation og projektledelse i forbindelse med implementering af betalingsterminaler under Olympiaden i Atlanta
 • Medforfatter til en rapport til Trafikministeriet omkring elektronisk billettering i den offentlige sektor
 • Assistance til en større fransk virksomhed i forberedelsen af produktion af chipkort til Visa Cash systemet
 • Opgaver i Moldova, Hviderusland, Georgien og Armenien for EU Kommissionen omkring evaluering af inter-bank clearingsystemer
 • Strategier for udenlandske bankers entre på det danske marked - både på kortindløsnings- og udstedelsessiden
 • Innovationsproces for dansk industrivirksomhed
 • Gennemførelse af et ansættelsesforløb for en gruppe software og hardwareudviklere
 • Support på indførelse af Danmarks første kontaktløse kreditkort
 • Analyser og tilbud vedrørende Rejsekortet - Danmarks kommende elektruniske billet
 • Chipkort-implementering i detailhandelen
 • Lobby og PR-opgaver